Kosten van outplacement

 
Met name individueel outplacement is meestal maatwerk. En omdat er vrij veel factoren van invloed zijn op de hoogte van de kosten van outplacement is het voor outplacementbureaus erg lastig om vooraf zonder al te veel informatie een indicatie te geven van de outplacement kosten. Welke factoren zijn van invloed op de hoogte van de outplacementkosten?
 

Duur outplacement

 
Uiteraard is de trajectduur van invloed op de kosten van een outplacement traject. Gemiddeld wordt 6 tot 9 maanden uitgetrokken voor een outplacementtraject. Hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt van een kandidaat hoe langer de trajectduur en hoe hoger de kosten van outplacement. Is er sprake van burn out of andere fysieke belemmeringen dan zal de duur meestal 12 maanden of meer zijn. 
 

Inhoud outplacement

 
Wat wordt er precies gedaan tijdens het outplacement? Het aantal individuele gesprekken, trainingen (individueel of groepsgewijs), jobhunting, netwerkactiviteiten of het inzetten van testen behoren tot de mogelijkheden. Hoe meer van deze zaken worden ingezet hoe duurder het traject zal worden. Welke trajectonderdelen nodig zijn is afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de kandidaat. Het spreekt voor zich dat hoe meer trajectonderdelen worden ingezet hoe hoger de kosten worden van het outplacement.
 

Budget en wensen van opdrachtgever

 
Bij het samenstellen van een offerte voor een opdrachtgever zal er ook rekening gehouden moeten worden met het beschikbare budget. Het probleem hierbij is vaak dat dit budget vastgesteld wordt op basis van de duur van het dienstverband in combinatie met het verdiende salaris en niet op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt van de desbetreffende outplacement kandidaat. Opdrachtgever, kandidaat en outplacementbureau zullen in het geval er een discrepantie is op dit gebied elkaar moeten vinden in de samenstelling van een outplacementtraject dat voor alle partijen acceptabel is. 
 

Informatie kosten outplacement 

Wilt u meer weten over de specifieke kosten van outplacement dan kunt u het beste contact opnemen met een van de outplacementbureaus die u kunt selecteren via onderverdeelde website: