Outplacement

Welkom op de website outplacement-kosten.nl. De website outplacement kosten is speciaal gemaakt voor diegene die meer willen weten over outplacement en met name de over de outplacement kosten die outplacement met zich meebrengt. Op de vele websites die er zijn over outplacement en over outplacementbureaus is veel informatie te vinden maar zelden wordt er iets gezegd over de kosten van outplacement. Wij hopen u middels deze website wat meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over welke kosten u mag verwachten als u gebruik maakt van de dienstverlening van een outplacementbureau. Wat is nu eigenlijk outplacement? De meest gebruikte definitie voor het outplacement luidt als volgt: Outplacement is het geheel van diensten en adviezen, dat in opdracht van de werkgever of de werknemer als uitvloeisel van een vaststellingsovereenkomst ten dienste van de werknemer wordt gesteld om deze in staat te stellen op passende termijn (variërend van 6 tot 12 maanden) een nieuwe en passende werkkring te vinden.

Outplacement kosten

Globaal mag voor een outplacementtraject gerekend worden op een kostprijs van 3.000 tot 10.000 euro voor een outplacementtraject. De precieze outplacement kosten hangen af van de duur, de intensiteit, samenstelling trajectonderdelen en de overhead en marge van het outplacementbureau. Het zijn echter niet alleen de bovengenoemde aspecten die een rol spelen bij de prijsbepaling van een outplacementtraject, ook de wensen van de opdrachtgever en het beschikbare budget worden als het goed is meegenomen in de offerte die uiteindelijk leidt tot een tariefstelling inzake het outplacement.

Procedure

Om een helder beeld te krijgen wat te verwachten aan outplacement kosten en een gevoel te krijgen bij het outplacementbureau is het aan te raden om eerst te bellen en enkele vragen te stellen over de werkwijze en de te verwachten kosten. Hoe meer informatie u kunt geven over de specifieke kandidaat en begeleidingsvraag hoe beter het outplacementbureau in staat zal zijn een prijsindicatie te geven. Als u een of meerdere outplacementbureaus geselecteerd heeft kan de kandidaat daar vrijwel altijd terecht voor een kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit kennismakingsgesprek zal het outplacementbureau naar keuze vervolgens een offerte uitbrengen waarin het outplacement wordt beschreven en het precieze bedrag wordt geoffreerd. Voor een overzicht van erkende outplacementbureaus bij u in de buurt kunt u terecht op de website van KiesJeOutplacementbureau. Klik op onderstaand logo om naar deze website te gaan.